Slavernij Toen en Nu

             Slavernij in Suriname

 

Al eind zestiende de eeuw waren er Nederlanders die in slaafgemaakten handelden voor de Amerika's en Azië. Met de oprichting van de VOC (1602) en de WIC (1621) wordt de  betrokkenheid bij de slavenhandel heel groot. In 1650 was de jonge Nederlandse Republiek een van de machtigste welvarende landen van Europa. Over het algemeen te danken aan schatrijke ondernemers, scheepsbouw, rechteloze dwangarbeid zoals de slavenhandel.

Aan de legale slavenhandel komt in 1814 een einde. Nederland schaft als een van de laatste landen officieel op 1 juli 1863  de slavernij af.  

Slavenleven

Soorten tot slaafgemaakten

Tot slaafgemaakten hadden verschillende rollen die soms in rang en aanzien konden verschillen, zoals: iemand in huis, een persoonlijke slaaf  of iemand die op de plantages of in de fabrieken werkte.

 

                             Lijfstraffen

De tot slaafgemaakten moesten hard werken en werden streng gestraft als ze iets in de ogen van de planter verkeerd deden. Het was vaak een lijfstraf, meestal ernstige mishandeling en leverde vaak een blijvende verminking op en soms zelfs tot de dood toe.      

 

Weggelopen tot slaafgemaakten

Veel tot slaafgemaakten probeerden  weg te lopen. Ze vluchtten naar het bos. In Suriname werden ze Marrons of Boslandcreolen  genoemd. Ze bezaten helemaal niets en plunderden daarom plantages en huizen van de witte eigenaren. De plantagehouders konden weinig doen tegen de ontsnappingen en plunderingen. Wel probeerden ze weggelopen tot slaafgemaakten met grof geweld te vangen en werden deze zwaar gestraft.

Keti Koti – ketenen gebroken

01 juli 2023 150 jaar afschaffing slavernij

 

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in de voormalige koloniën formeel afgeschaft. Het is de datum van de Nationale Herdenking Slavernijverleden die in Suriname, de Antillen en tegenwoordig ook in Nederland groots wordt gevierd.

Omdat de  tot slaafgemaakten na de afschaffing nog tien jaar langer  op de plantages en de werkhuizen moesten blijven werken gaat men uit van 01 juli 1873.

 

We vieren daarom in 2023 dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij is afgeschaft.

 

Verboden maar niet verdwenen

Slavernij is zo oud als de mensheid zelf. Ook al is het nu bijna overal illegaal, slavernij komt nog steeds over de hele wereld voor. Naar schatting leven nog zo’n honderd miljoen mensen in een situatie waarin ze gedwongen worden te werken. Ook in Nederland komt slavernij nog voor. Bijvoorbeeld in de vormen van extreme uitbuiting in mensensmokkel, dwangarbeid, schuldslavernij, kindslavernij, gedwongen (kinder)huwelijken, seksslavernij en nog veel meer soorten.